Το έργο HEARCOM

Η σύγχρονη κοινωνία είναι σε μεγάλο βαθμό βασισμένη στην επικοινωνία. Παρόλ’ αυτά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους γιατί υποφέρει από προβλήματα ακοής. Στο πλαίσιο αυτό το έργο HEARCOM θα προσπαθήσει να βελτιώσει τον τρόπο και την ποιότητας της επικοινωνίας αυτών των ανθρώπων.

Αυτό θα επιτευχθεί με τον συγκερασμό των προσπαθειών Ευρωπαίων επιστημόνων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς όπως της ακουολογίας, ακουστικής, τεχνολογίας φωνής και τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας.

Το έργο HEARCOM γι’ αυτόν το λόγο έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πύλη ώστε να προσφέρει γνώση και πληροφορίες στο κοινό, στους ειδικούς αλλά και σε μηχανικούς που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία προιόντων και υπηρεσιών για άτομα με προβλήματα ακοής.  

Επιπλέον το έργο HEARCOM έχει βοηθήσει πρώτον στο να συγκεντρωθεί η απαραίτητη γνώση των ειδικών τόσο στην ακουολογία όσο και στην επικοινωνία, δεύτερον στο να παράγει νέα γνώση και τρίτον να διασπείρει την συλλεχθείσα γνώση σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλείας ήδη διανέμονται σε επίπεδο μοντέλων, εργαλείων λογισμικού, και επιδείξεων μέσω του διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τηλέφωνο και το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθούν ώστε να προσφέρουν στον καθένα την δυνατότητα να μάθει για το τι είναι ακοή, για την ποιότητα της ακοής τους, και να δοκιμάσει διαφορετικά εργαλεία υποβοήθησης της ακοής. Οι επαγγελματίες ακουολόγοι μπορούν να συμβουλευτούν βάσεις δεδομένων και προγράμματα επίδειξης σχετικά με πρότυπες δοκιμασίες και να εκπαιδευτούν στην αποτελεσματικότητα των τεχνικών της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Επίσης ειδικοί τεχνικοί και μηχανικοί ακουστικής θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μοντέλα, εργαλεία λογισμικού, και μέσα επίδειξης για να εκτιμήσουν την αξία του σχεδιασμού καλής ακουστικής για να βελτιωθεί η ποιότητα της επικοινωνίας.

Οι σύνδεσμοι στα αριστερά θα σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για κάθε τμήμα του έργου ξεχωριστά.

HEARCOM (004171) – ένα έργο του κλάδου Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση FP6.

Περισσότερες πληροφορίες στα  Αγγλικά

Όνομα συντονιστή έργου: VU University Medical Center
Γενικός διευθυντής έργου: Prof. Dr. T. Houtgast
Εντεταλμένος διευθυντής έργου: Dr. M.S.M.G. Vlaming

Ευχαριστίες: Διάφορες εικόνες στο HearCom site είναι απο το ©iStockphoto.com

 

News