Algemene informatie over HearCom: het project

Onze samenleving is steeds meer georiënteerd op onderlinge communicatie. Gezien deze communicatie vooral via geluid en spraak tot stand komt, ervaren veel mensen problemen door slechthorendheid of een slechte akoestiek. Het HearCom project richt zich met name op het reduceren van deze moeilijkheden.

Hiervoor hebben gerenommeerde groepen in audiologisch onderzoek, akoestiek, spraak technologie en ICT de handen ineen geslagen. Er zal een website ontwikkeld worden om dit werk te ondersteunen waarvan de informatie vrij toegankelijk zal zijn. De informatie zal interessant zijn voor gewone gebruikers, professionele behandelaars en ontwikkelaars van communicatie apparatuur.

HearCom zal structuur aanbrengen in de bestaande kennis in de audiologie, communicatie en akoestiek. Verder zal nieuwe kennis ontwikkelt worden en zal deze kennis ter beschikking worden gesteld aan verschillende expertise gebieden. De resultaten zullen beschikbaar komen in de vorm van modellen, software en demonstraties via het Internet.

Bijvoorbeeld, telefoon en Internet worden gebruikt om individuele personen de kans te geven hun gehoor te testen, om meer informatie te bieden over slechthorendheid, en om individuele personen de kans te geven te luisteren naar gesimuleerde hoortoestellen. Professionals, zoals audiologen, zullen toegang krijgen tot databases, demonstratie materiaal van standaard testen en demonstraties van de effectiviteit van signaalbewerkings algoritmen. Professionals, zoals akoestici en ontwikkelaars krijgen toegang tot modellen, software, en demonstratie materiaal om de kwaliteit van hun ontwerp akoestisch te voorspellen.

Bezoek de pagina’s aangegeven aan de linkerkant om meer details over het project te zien (veel pagina’s zijn enkel beschikbaar in het Engels).

Coordinator organisation name: VU University Medical Center
General project manager: Prof. Dr. T. Houtgast
Executive project manager: Dr. M.S.M.G. Vlaming
e-mail: m.vlaming < at > vumc.nl
tel: +31 20 4440900
fax: +31 20 4440983

 

News