HearCom: cel oraz założenia projektu

Nowoczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej “ukierunkowane” na komunikację interpersonalną, tzn. obecnie nieporównywalnie więcej profesji oraz sytuacji w życiu codziennym wymaga od nas prawidłowej komunikacji z innymi. Komunikacja ta jest znacząco utrudniona w przypadku osób niedosłyszących, które mają duże problemy ze zrozumiałością mowy, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach akustycznych. Głównym celem projektu HearCom jest opracowanie technologii, które niosą pomoc osobom z ubytkiem słuchu.

Nowatorskie rozwiązania dla osób niedosłyszących opracowywane są przez międzynarodowe konsorcjum ośrodków badawczych, specjalizujących się w audiologii, akustyce, fonetyce oraz elektronice. Niniejszy portal internetowy stanowi oficjalną stronę projektu. Portal ten przeznaczony jest zarówna dla specjalistów zajmujących się zaburzeniami procesu komunikatywnego (jak i zagadnieniami pokrewnymi) oraz wszystkich osób, które zainteresowane są tą tematyką.

W ramach HearCom opracowywane są nowe technologie przetwarzania dźwięku, jak i narzędzia diagnostyczne, które mają wspierać pracę specjalistów zajmujących się problemem niedosłuchu. Oprócz tego, szczególny nacisk położono również na opracowanie nowoczesnych technologii, które umożliwiają zainteresowanym osobom samodzielne testowe słuchu w warunkach domowych.

Przykładem tych technologii są testy, które można wykonać za pomocą telefonu lub Internetu, dzięki czemu każda osoba, zaniepokojona stanem swojego słuchu może dokonać wstępnej oceny jego funkcjonowania.
Profesjonaliści zajmujący się audiologią i laryngologią znajdą wiele istotnych informacji nt. najnowocześniejszych metod diagnostyki audiologicznej, jak i rehabilitacji słuchu. Specjalistów z zakresu akustyki i elektroniki zapewne zainteresują najnowsze rozwiązania technologiczne stworzone na potrzeby osób niedosłyszących.

Po lewej stronie znajdują się linki prowadzące do stron opisujących poszczególne zagadnienia poruszane w ramach projektu HearCom.

Coordinator organisation name: VU University Medical Center
General project manager: Prof. Dr. T. Houtgast
Executive project manager: Dr. M.S.M.G. Vlaming
e-mail: hearcom < at > vumc.nl

 

 

News