HearCom-projektet

Vårt samhälle är i stor utsträckning och i ökande grad orienterat mot kommunikation. Eftersom mycket inom kommunikation fokuserar på ljud och tal så upplever många personer begränsningar i sin vardag, orsakade av antingen en hörselnedsättning eller dåliga akustiska förhållanden i omgivningen. HearCom-projektet har behandlat dessa frågor.

Detta har åstadkommits genom att integrera europeisk högspecialiserad kunskap om audiologi, akustik, talteknologi och ICT. Projektet har tagit fram en webbsida för att stödja arbetet som riktar sig till allmänhet, medicinska vårdgivare och professionella med ingenjörsvetenskaplig inriktning som alla har en viktig roll när det gäller att forma våra produkter och vår omgivning. 

HearCom har också bidragit med att strukturera och sammanställa befintlig kunskap från experter i audiologi, kommunikationsteknik och akustik, och tagit fram ny kunskap och gjort kunskapen tillgänglig för olika grupper av människor. Resulten från projektet sprids nu i form av modeller, programvaru-verktyg och demonstrationer på Internet.

Till exempel kommer telefon och Internet att användas för att erbjuda individer möjligheten att lära sig mer om sin egen hörselförmåga, att testa sin hörsel, och att lyssna genom simulerade hörhjälpmedel. Audiologen och audionomen kan konsultera databaser och demonstrationsprogram om standardiserade hörseltest och om effektiviteten hos olika signalbehandlings-strategier. Professionella akustiker och ingenjörer får tillgång till modeller, programvaru-verktyg och demonstrationer för beräkning av nyttan av sin akustiska design i termer av ökad kommunikationskvalitet.

Länkarna till vänster på sidan ger mer detaljerad information om de olika delarna i projektet.

HEARCOM (004171) - ett “Information Society Technologies (IST)” projekt med stöd från Europeiska Unionen FP6.

Coordinator organisation name: VU University Medical Center
General project manager: Prof. Dr. T. Houtgast
Executive project manager: Dr. M.S.M.G. Vlaming

News