Informacje o stronie

Niniejsza strona zawiera (lub zawierać będzie wkrótce) najróżniejsze informacje dotyczące projektu HearCom (niestety, wiele podstron jest obecnie jeszcze na etapie tworzenia, prosimy więc odwiedzić je nieco później).

HearCom jest międzynarodowym projektem, którego celem jest rozwój oraz wdrażanie najnowszych technologii oraz urządzeń służących pokonywaniu barier pojawiających w procesach komunikowania się w społeczeństwie. Z zaburzeniami procesów komunikatywnych spotykamy się w dzisiejszym świecie dość często, zwłaszcza w przypadku osób niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Projekt ten (004171 HEARCOM) jest częścią projektu IST (Information Society Technologies – Technologie Społeczeństwa Informacyjnego), wspieranego przez granty badawcze Szóstego Programu Ramowego (FP6) Unii Europejskiej.

‘Strona główna’ zawiera informacje oraz dane nt. testów diagnostycznych oraz metod rehabilitacji, opracowanych z myślą o dzisiejszych oraz przyszłych użytkownikach aparatów słuchowych. Strona jest cały czas w trakcie budowy; jednakże po zgromadzeniu niezbędnych danych witryna ta zostanie niezwłocznie udostępniona.

Sekcja 'Dla Specjalistów' zawiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnie opracowanych technologii oraz rozwiązywanych w ramach projektu problemów. Strona ta z pewnością zainteresuje specjalistów z zakresu audiologii, medycyny ogólnej, audioprotetyki, jak i architektów.

W sekcji 'O projekcie' zawarte zostały informacje dotyczące samego projektu.

 

Dziękujemy za zainteresowanie oraz zapraszamy do odwiedzenia strony ponownie.