Om webbsidan

Denna sida innehåller, eller kommer att innehålla resultat från arbetet i EU-projektet HearCom (många delar är för närvarande under uppbyggnad).
 
HearCom-projektet arbetar med utveckling av ett stort antal tjänster och tekniker med syftet att minska de hinder som hörselskadade, döva och andra-språksanvändare möter i dagens kommunikationssamhälle.
 
Projektet (004171 HEARCOM) är ett "Information Society Technologies (IST)-project" som stöds via anslag från Europeiska Unionens sjätte ramprogram (FP6).
 
Webbsidan kommer att innehålla information och råd, hörselscreeningtest och en rehabiliteringstjänst som ska ge stöd till nuvarande och framtida användare av hörhjälpmedel. Sidan är för närvarande under uppbyggnad så återvänd gärna till sidan senare då mer information kommer att finnas tillgänglig.
Sidorna för Professionen innehåller detaljer både om pågående arbete och om slutresultat som kommer att vara av intresse för olika yrkesgrupper, t.ex. audionomer, medicinska och tekniska audiologer, allmän- och öronläkare, webbsides-konstruktörer och arkitekter.
 
Om du besöker sidan Om projektet hittar du information om det pågående arbetet i projektet.
Tack för att du besöker vår webbplats, återkom gärna.