Κυρίως ΣελίδαMain site
-  Εξετάζοντας την ακοή σαςChecking your hearing
-  -  Πείραμα ομιλίας σε ΘόρυβοHearCom: Sprachtest im Störgeräusch
-  -  -  Πως θα εκτελέσω το πείραμαExplanation how to do the test
-  -  Δημόσια ΠεριοχήHearCom: Öffentlicher Bereich
-  -  -  3digitHow to prepare your PC for the test
-  -  -  -  Πως θα εκτελέσω το πείραμαΠως θα εκτελέσω το πείραμα
-  -  -  -  Γιατί να κάνω το πείραμαWhen should I do this test?
-  -  -  -  περισσότερα για τα ακουστικά πειράματαwhat is a speech in noise test?
-  -  -  -  3digit-13digit Test
-  -  -  -  -  3digit πείραμαDigit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit λάθοςDigit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit απασχολημένοDigit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit καλώςDigit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit μη επαρκέςDigit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit φτωχάDigit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit λάθος εξυπηρετήτη (server)Digit Triplets Test
-  -  -  -  -  3digit εφαρμογήCurrently you are conducting the speech in noise test
-  -  -  -  -  3digit ένταση ήχουHearCom 3digit volume
-  -  -  -  Ένταση.... Πως ρυθμίζεταιAnpassen der Lautstärke
-  -  -  -  -  Windows 95HearCom: Volume Windows 95
-  -  -  -  -  Windows 95/98/MEHearCom: Volume Windows 95
-  -  -  -  -  Windows XPHearCom: Volume Windows 95
-  -  -  -  -  -  Windows XP παράδειγμαHearCom: Volume How to
-  -  -  -  -  Windows VistaHearCom Windows Vista
-  -  -  -  -  -  Windows Vista παράδειγμαexamle of how to adjust your page
-  -  -  -  Εγκατάσταση Javahow to get Java for this test
-  -  -  -  -  Java..... Πωςexample of getting Java upgrade
-  -  -  -  ΡυΘμίσεις ήχουconnect your equipment
-  -  -  -  3digit σφάλμαDigit Triplets Test
-  -  -  -  3digit απασχολημένοDigit Triplets Test
-  -  -  -  3digit καλώςDigit Triplets Test
-  -  -  -  3digit μη επαρκέςDigit Triplets Test
-  -  -  -  3digit φτωχάDigit Triplets Test
-  -  -  -  3digit λάθος εξυπηρετητή serverDigit Triplets Test
-  -  -  -  3digit πως εγκαθίσταταιHearCom template site
ΕπαγγελματίεςProfessionals
Για το έργοHearCom about the project
contactContact Us