Tre-siffer testet

I det här hörseltestet presterar de flesta något bättre än vad du gjorde.

Detta test täcker inte all aspekter av hörandet och ersätter inte en medicinsk undersökning.

Om du känner att du behöver veta mer och få en mer detaljerad medicinsk undersökning utförd, bör du ta kontakt med din vårdcentral.