Εξετάζοντας την ακοής σας

Πείραμα ομιλίας σε Θόρυβο

Άνθρωποι με πρόβλημα απώλειας ακοής δεν αντιμετωπίζουν μόνο προβλήματα αναγνώρισης χαμηλών ήχων αλλά το σημαντικότερο αντιμετωπίζουν πρόβλημα επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Το έργο HearCom προσφέρει την δυνατότητα εκτέλεσης ενός πειράματος ομιλίας σε θόρυβο, ώστε να ελεγχεί το κατά πόσο καλά μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με άλλους σε συνθήκες θορύβου. Μπορείτε να εκτελέσετε το πείραμα ακολουθώντας το επόμενο site: Πείραμα ομιλίας σε θόρυβο

Κατευθυντική ακοή

Με την απώλεια ακοής μπορεί να επηρεαστεί και η κατευθυντική ακοή. Μπορείτε εδώ λοιπόν να κάνετε ένα ακόμη πείραμα εντοπισμού της θέσης της ηχητικής πηγής. Αυτό σημαίνει ότι και τα 2 αυτιά λειτουργούν σωστά και συνεργάζονται. Το πείραμα καθορίζει την μικρότερη γωνία για την οποία συνεχίζετε να αναγνωρίζετε εάν ο ήχος προέρχεται από το δεξιό ή το αριστερό αυτί. Αυτό το πείραμα είναι άκρως ενδιαφέρον εάν έχετε δυσκολία εντοπισμού την ηχητικής πηγής που δεν βλέπετε. Μπορείτε να εκτελέσετε το πείραμα ακολουθώντας το επόμενο site: Πείραμα εντοπισμού ήχου

Ερωτηματολόγιο

Η απώλεια ακοής δυσκολεύει την καθημερινή ζωή. Ένα ενδιαφέρον εργαλείο αξιολόγησης των περιορισμών που προκύπτουν απο την καθημερινή ζωή είναι το ερωτηματολόγιο. Το HearCom ερωτηματολόγιο μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τα είδη περιορισμών που προκύπτουν απο την απώλεια ακοής. Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε διαφορετικές συνθήκες: κατανόηση ομιλία σε ησυχία, κατανόηση ομιλίας σε θόρυβο, κατευθυντική ακοή και αναγνώριση ήχων. Μπορείτε να εκτελέσετε το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας το επόμενο sitε: HearCom ερωτηματολόγιο