Badania słuchu

W ramach projektu HearCom opracowywane są nowoczesne metody badań słuchu, które można samodzielnie i bezproblemowo wykonać wykorzystując zwykły komputer PC. Osoby z ubytkiem słuchu mają nie tylko problemy ze słyszeniem cichych dźwięków, ale również wiele trudności sprawia im lokalizacja źródła dźwięku w przestrzeni (np. określenie, z którego kierunku nadjeżdża samochód). Osoby z niedosłuchem mają niemalże zawsze znaczne problemy ze zrozumieniem mowy w hałaśliwych sytuacjach, co bardzo utrudnia im konwersację np. na ulicy, czy w kawiarni.

W ramach projektu HearCom opracowywane są metody badań słuchu, które pozwolą ocenić możliwości danej osoby w aspekcie zrozumiałości mowy oraz słyszenia przestrzennego.

  1. Test zrozumiałości mowy na tle szumu; badanie to oceni Twoją zdolność rozumienia mowy prezentowanej na tle szumu i dostarczy informacji na temat funkcjonowania Twojego słuchu.
  2. Test lokalizacji dźwięku; test ten oceni Twoją zdolność do określenia kierunku, z którego docierają do Ciebie dźwięki i dostarczy informacji na temat Twojego słyszenia dwuusznego.
  3. Ankieta, która na bazie Twoich subiektywnych odczuć określi i zdiagnozuje potencjalne problemy ze słuchem.

 

Testy te są obecnie w przygotowaniu. Następnie, po ocenie ich przydatności oraz weryfikacji poprawności funkcjonowania zostaną one udostępnione na niniejsze stronie. Planowana data udostępnienia pierwszego testu to grudzień 2007 r.

Niniejsze testy są tzw. badaniami skryningowymi (przesiewowymi) i nie powinny być traktowane jako testy diagnostyczne (jak np. audiometria, tympanometria, test zdaniowy). Testy skryningowe służą do wstępnego oszacowania stanu Twojego słuchu. Pamiętaj, że w celu wykonania bardziej szczegółowego badania stosuje się zaawansowane testy kliniczne.

Badania skryningowe są mniej wrażliwe (podatne) na warunki otoczenia, gdyż prezentuje się w nich dźwięki wyraźnie słyszalne. Stąd też mogą być bez problemu przeprowadzone w domu, w cichym pomieszczeniu przy użyciu komputera klasy PC wyposażonego w kartę dźwiękową. Badania diagnostyczne przeprowadzone przez profesjonalistów (lekarzy audiologów, protetyków słuchu) są zazwyczaj wykonywane w kontrolowanych warunkach akustycznych, przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury, zapewniającej większą dokładność badania.