Kontrollera din hörsel

Tal-i-brus test

Personer med en hörselnedsättning upplever inte bara svårigheter att höra svaga ljud, utan har också problem med kommunikation i bullriga miljöer. HearCom erbjuder möjligheten att genomgå ett tal-i-brus test för att kontrollera hur bra du kan uppfatta tal när du störs av brus i bakgrunden. Du kan gå till testsidan genom att klicka på följande länk: Tal-i-brus test

Lokalisationstest

En annan aspekt av hörandet som kan påverkas av en hörselnedsättning är riktningshörseln. Du kan genomgå ett ljudlokaliserings test för att kontrollera din förmåga att höra varifrån ljud kommer. Testet ger information om hur väl dina öron fungerar tillsammans. Testet bestämmer den minsta vinkel för vilken du fortfarande kan avgöra om ett ljud kommer från höger eller från vänster sida. Testet är extra intressant om du har svårigheter att lokalisera en ljudkälla som du inte ser. Du kan gå till testsidan genom att klicka på följande länk:  Lokalisations test

Frågeformulär

En hörselnedsättning kan komplicera vardagen. Ett bra sätt att bestämma de begränsningar som man upplever i vardagslivet är via ett frågeformulär. HearCom frågeformuläret hjälper till att bestämma den typ av begränsningar som du upplever på grund av din hörselnedsättning. Frågorna berör olika scenarier: uppfatta tal utan bakgrundsstörning, uppfatta tal vid bakgrundsstörning, riktningshörsel och  känna igen ljud. Du kan gå till testsidan genom att klicka på följande länk (OBS frågeformuläret är på Engelska): Frågeformulär

Viktig information: Alla test som erbjuds här är avsedda för själv-screening

De här screening-testen ska inte förväxlas med de diagnostiska test som utförs av personal inom hörselvården (t.ex. fullständiga hörselmätningar som audiometri, tympanometri, tal-i-brus test). Syftet med screening-test är bara att ge en preliminär bedömning av din hörsel. Screening-test är mindre känsliga för faktorer i omgivningen eftersom de innehåller ljud som är klart hörbara. Därför kan de genomföras hemma i ett tyst rum med hjälp av en dator med ljudkort. Diagnostiska test som utförs inom hörselvården utförs ofta i ljudisolerade rum med specialutrustning vilket ger en bättre känslighet och noggrannhet.