Välkommen till HearCom

Den här webb-sidan riktar sig till alla som är intresserade av frågor som rör hörsel och kommunikation - inklusive allmänhet och professionella som arbetar med eller är intresserade av frågor relaterade till hörsel och hörande.

Webb-sidan innehåller information som är relevant för hörselscreening, diagnostik och rehabilitering inom Europa. Sidan skapas av HearCom, ett projekt finansierat av EU. För mer information om HearCom konsortiet, se avsnittet Om projektet.

Mer utförlig information om vetenskapliga och tekniska aspekter på hörsel och kommunikation insamlas och uppdateras på sidan för Professionen. Medlemarna i HearCom konsortiet har som mål att hålla websidan så uppdaterad som möjligt även efter att HearCom projektet avslutats.

Varför är kommunikation så viktigt?

Kommunikation är väldigt viktigt i alla delar av livet. Det är viktigt att ny teknologi i samhället underlättar kommunikation. Till exempel, om vi får en hörselnedsättning så måste vi anstränga oss mer för att höra i situationer som vi klarade av utan problem tidigare. HearCom-projektet vill kunna erbjuda verktyg och lösningar för att förbättra kommunikationen för personer med hörselnedsättningar och dövhet, liksom för personer som tvingas använda sitt andraspråk och för personer i bullriga miljöer.

  

 

Denna website stöttas by:

Fraunhofer Institute for Applied Information Technology

 

 

 

News