Subjective Judgements

Good notes Om vast te stellen hoe patiënten hun gehoorverlies ervaren, wordt er gebruik gemaakt van het Gothenburg Profile. Patiënten worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Bad notes

Het Gothenburg Profile is een Niveau II (gevorderd) test, en wordt slechts afgenomen wanneer daar aanleiding voor is.

Het Gothenburg Profile meet de subjectieve beleving van slechthorendheid. Het bevat 20 vragen verdeeld over twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op de ervaren beperkingen als gevolg van een verminderd spraakverstaan en geluidslokalisatie. Het tweede onderdeel richt zich op de ‘ervaren belemmeringen in de leefomgeving’ en de ‘persoonlijke reacties op de ervaren belemmeringen’.

De Gothenburg profile in 4 talen kan hier gedownload worden.